Mukaan palokuntaan?

Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa Suomen pelastusjärjestelmää. Pelastuslain mukaan pelastustoimen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Vakinaisten palokuntien lisäksi pelastustoimen järjestelmään kuuluvat sopimuspalokunnat.Varsinais-Suomen alueella toimii 67 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokunnat osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Useissa kunnissa, kuten myös Paattisten alueella, VPK toimii niin sanottuna ensilähdön palokuntana. Tällainen toimintamalli ei olisi mahdollinen ilman koulutusta, opitun tiedon ja taidon ylläpitoa sekä yhteistyötä pelastuslaitoksen ja palokuntien välillä. Tärkeässä osassa ovat paikkakuntien asukkaat, jotka toimivat palokunnan eri tehtävissä ja omalla panoksellaan mahdollistavat oman alueensa palokunnan toiminnan.VPK verissä

Palo- ja pelastustoiminnan ohella palokunnilla on myös muuta aktiivista toimintaa. Tällaisia ovat kilpailutoiminta, soittokunnat, valistus-, nuoriso-, nais- sekä veteraaniosastot. Osa näistä tukee palokuntien palo- ja pelastustoimintaa joko suoraan tai välillisesti. Osa taas on toimintaa, joka tekee palokuntalaisuudesta koko perheen harrastuksen.
Sopimuspalokuntalaisuus eli Vapaaehtoinen Palokuntalaisuus (VPK) on monelle mukana olevalle elämäntapa. Siinä yhdistyvät päivittäiset rutiinit, henkilöturvallisuuden perustaitoja kouluttava harrastus sekä mahdollisuus toteuttaa lähimmäisiin kohdistuvaa auttamishalua.


Hälytysosasto

Paattisten VPK toimii Paattisten alueella ensilähdön palokuntana, palokunnan hälytysosaston jäsenet koostuvat alueen asukkaista, jotka ovat kurssitettuja toimimaan pelastusyksikön jäsenenä.
Hälytysosaston toiminta on riippuvainen alueen asukkaista, sillä hälytyksen tullessa tulee pelastusyksikön olla mahdollisimman lyhyessä ajassa matkalla kohteeseen.
Hälytysosastoon voi liittyä 16 vuotta täyttänyt, normaalin henkisen sekä fyysisen kunnon omaava henkilö, yläikärajaa ei periaatteessa ole.

Sinä Paattisilla asuva henkilö, liity Paattisten VPK:n hälytysosastoon, antamaan oma panoksesi asuinseutusi pelastustoimeen.

Tavataan asemalla!Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto on 10-16 vuotiaille nuorille suunnattu osasto, jossa nuoret oppivat monipuolisesti hyödyllisiä kansalaistaitoja aina alkusammutuksesta ensiapuun. Monista nuoriso-osaston jäsenistä tulee hälytysosaston uusia osaavia ja innokkaita jäseniä. Moni nuori jatkaa palokuntaharrastustaan myös nuoriso-osastossa kouluttajan tehtävissä.


© Paattisten vpk ry.